TEKOÄLYN VALLANKUMOUS

Miten kirjoitin kirjan kahdessa kuukaudessa tekoälyn avulla

Miten kirjoitin kirjan kahdessa kuukaudessa tekoälyn avulla

Miten kirjoitin kirjan kahdessa kuukaudessa tekoälyn avulla

12.9.2023

Tekoäly on tukiäly, sinäkin voit nopeuttaa luovaa työtäsi sen avulla. Tekoälyn vallankumous – Käsikirja syntyi muutamassa kuukaudessa kirjailijan, tekoälyn ja kustannustoimittajan yhteistyönä.

Toukokuun 18 päivä istahdin Finnairin Malagaan menevään koneeseen. Olin puhunut aiemmin viikolla Alma Talentin Maria Ampialalle kiinnostaisiko Alma Mediaa julkaista kirja ”uudesta tekoälystä”, ilmiöstä joka syntyi ChatGPT:n myötä. Sen vaikutus yhteiskuntaan ja elämäämme tulisi olemaan niin merkittävä, että koin sen vaativan syvällisempää käsittelyä. Maria innostui aiheesta ja lupasin palata siihen parin viikon päästä.

Aihe oli pyörinyt mielessäni jo alkuvuodesta saakka. Aloittaminen tuntui vaikealta – joko ajatuksia oli liikaa tai en saanut niitä paperille asti. Nyt kuitenkin päätin ryhtyä toimeen, sillä lentomatkat ovat usein olleet luovimpia hetkiäni.

Tein sisällysluettelon ranskalaisin viivoin kirjaten hajanaisia ajatuksiani. Pyysin ChatGPT:tä strukturoimaan sen, ja siitä kaikki alkoi. Lähetin suunnitelman Alman tiimille heti maanantaina viikonloppureissun jälkeen. Varsinainen kirjoitusprosessi alkoi muutaman viikon kuluttua. Heinäkuun lopussa koko käsikirjoitus valmis olikin jo valmis. Ilman tekoälyä prosessi olisi ollut paljon hitaampi, kuten oli aiemman kirjani, Platform Strategy, yhteydessä kokenut.

Miten sitten tein sen. Tekoälyn käyttö oli sekä haaste että mahdollisuus ja opin prosessissa paljon. Seuraavassa yhteenveto miten hyödynsin ChatGPT:tä ja muita tekoälytyökaluja ja mikä oli ihmisen rooli koko prosessissa.

Vedä yhteen ja jalosta tekstiä

Usein kirjoittaessa tietoa tulee monesta lähteestä ja suuresta määrästä materiaaleja. Tässä kohtaa tekoäly oli erinomainen apu. Annoin tekoälyn käydä läpi lukuisia artikkeleita, tutkimuksia ja muita materiaaleja, ja se veti niistä yhteen keskeiset teemat ja näkökulmat. Ihmisen roolina on tietenkin valita nuo lähteet ja myös osata antaa oikea näkökulma josta pyydät tekoäly jalostamaan lähteitä.

Nopeampaa ideoiden generointia

Oli hetkiä, kun tunsin olevani umpikujassa tai kaipasin uutta näkökulmaa johonkin aiheeseen. Tällöin esitin tekoälylle avoimia kysymyksiä, kuten "Mitä muita vaikutuksia tekoälyllä voisi olla yhteiskuntaan?". Vastauksissa sain usein uusia ideoita ja suuntia, joita en ollut itse ajatellut.

Selitä yksinkertaistaisesti

Tekoäly oli korvaamaton apu, kun halusin selittää monimutkaisia konsepteja yksinkertaisesti. Esimerkiksi, kun käsiteltiin syväoppimista, annoin tekoälyn generoida analogioita ja selityksiä, jotka tekisivät aiheen helpommin ymmärrettäväksi suurelle yleisölle. Ja selitykset auttoivat minua itseänikin ymmärtämään konsepteja paremmin.

Tekoäly generoi analogioita

Kun halusin elävöittää tekstiä tai tehdä konseptista konkreettisemman, pyysin tekoälyltä analogioita. Esimerkiksi, kun kirjoitin tekoälyn oppimiskyvystä, tekoäly ehdotti vertausta siihen, kuinka lapsi oppii pyöräilemään – aluksi epävarmasti, mutta ajan myötä yhä sujuvammin. Aina eivät analogiat kuitenkaan toimineet ja vaativat omaa näkökulmaa.

Tekoäly auttaa tekstin muokkauksessa

Tekoäly auttoi tekemään tekstistä sujuvampaa, houkuttelevampaa ja yksinkertaisempaa. Se tunnistaa kielioppivirheet, ehdottaa synonyymejä ja antaa vinkkejä tekstin parantamiseen. Sen avulla muokkasin tekstiäni kohdeyleisölle sopivammaksi, esimerkiksi muuttamalla asiantuntevaa sisältöä yleistajuisemmaksi tai lisäämällä huumoria ja elävyyttä tekstiin. Huomasin kuitenkin että ainai ChatGPT:n huumori ei toimi, ja joskus se voi vaikuttaa teennäiseltä.

Tekoälyn ei osaa kaikkea, tarvitaan omaa näkemystä

Vaikka tekoäly oli monin tavoin oiva apu, se ei korvannut omaa näkemystäni ja kriittistä ajatteluani. On tärkeää ymmärtää, että tekoäly tarjoaa ehdotuksia ja näkökulmia, mutta lopullinen päätös ja analyysi on aina kirjailijan tehtävä. Tekoäly voi auttaa monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisessa, mutta kirjailijan tehtävä on varmistaa, että yksinkertaistus ei johda virheellisiin tai harhaanjohtaviin johtopäätöksiin.

Vaikka tekoäly loi valmista tekstiä, teksti vaatii melkein aina jalostamista. Tämä oli erityisen tärkeää, jotta tekstissä säilyi kirjoittajan oma ääni ja näkökulma. Kirjoittamisen perusasiat kuten älä plagioi, merkitse ja tarkista lähteet, ovat ihan yhtä tärkeitä kuin kirjoittaessasi ilman tekoälyä. Tekoälyn käyttö ei anna meille oikeutta olla tietämättömiä tai huolimattomia.

Kustannustoimittajan rooli on edelleen tärkeä

Hanna Virusmäki toimi kirjani kustannustoimittajana. Kustannustoimittaja auttaa kirjailijaa monin tavoin, muun muassa editoimalla tekstiä, tuomalla esiin epäloogisuuksia tai huomaamalla asioita jotka on selitettävä paremmin jotta lukija ymmärtäisi. Hyvä kustannustoimittaja on korvaamaton apu.

Tekoälystä huolimatta näin myös tämän kirjan osalta. Tekoälyn suomenkieli ei ollut vielä täydellistä ja se ontui monella tavalla. Hanna auttoi tässä erinoamisesti. Myös kirjan rakenteen hahmotus löytyi yhteistyössä. Tekoälyn kehittyessä mekaanisen kustannustoimittajan työ vähenee mutta näkemyksellisyyden osuus kasvaa. Tekoäly muuttaa tätäkin työtä

Tekoäly tekee meistä parempi kirjailijoita

Kirjoitusprosessi "Tekoälyn vallankumous" -kirjalle oli opettavainen matka tekoälyn ja ihmisen yhteistyöhön. Se osoitti, että tekoäly voi olla arvokas työkalu kirjailijoille, mutta se ei korvaa inhimillistä intuitiota, tunnetta ja näkemystä. Tekoäly on työkalu, joka voi tehdä meistä parempia kirjailijoita, mutta se ei tee meitä tarpeettomiksi.